SZEPARÁLT TEREK – 2017

ArtColony 2017

 

A projekt középpontjában az a koncepció áll, hogy egy közel százéves vályogházat felújítsunk, majd egyedi funkcióval és küldetéssel, közösségi térként üzemeltessük. 

Erre vonatkozóan kérjük fel a művésztelepre meghívott alkotókat, hogy a falu lakosságával közösen inspirálódva készítsenek terveket, javaslatokat. A műhelymunkával egy időben egyedi műalkotásokat is várunk, melyeket a ház mai „romos” állapota szerinti hangulata, mint egyfajta „szeparált tér” inspirál.

SZEPARÁLT TEREK 2017, detail. Photo copyright: Marta Tkacsik

A téma ugyanúgy utal a jelen esetben egymástól független hatások alapján kialakult falu zártabb helyzetére, mint ahogy az emberi tevékenységből, akaratszerűen különválasztott, elszigetelt terek, helyszínek jelenségére. Ezek alapján a művészek számára érdekesek lehetnek a településen belül is más szeparált terek. Ezeknek funkciója (ha van), időtartama vagy kialakulásuk ok-okozati összefüggése. Milyen aktualitása vagy ideológiája van ezeknek a szeparált tereknek 2017-ben? Hol és miként jelennek meg ezek a terek akár intim (családi) akár nyilvános (köztéri) formákban? Más települések, országok hasonló jelenségével rokoníthatóak?

A munkamenet további célja lehet, hogy választ kapjon arra a feltevésre: mennyire lehet a 21. század elején egy élő faluban elkülönített jelenléte és tere a nemzetközi művésztelepnek?

Hogyan válhat ez a falu és a falusiak mindennapi életének részévé? Miként lehet egy fizikailag és tartalmilag szeparált közösségi alkotótér transzparens a helyben lakóknak? Vannak-e – és ha igen milyen – mechanizmusok és formák erre vonatkozóan? A szimpózium keretében ezekre további ötleteket és ajánlásokat várunk a résztvevő alkotóktól.

This post is also available in: angol